Vagnar och Toaletter

Rastvagn
4 personer
Totalvikt 1300 kg
220:- + moms/dag
Porta Potti
50:- + moms/dag
Toalett, Slam
På hjul
Nätdriven värme
100:- + moms/dag
Toalettkur, Slam
Nätdriven värme
Vikt 300 kg
59:- + moms/dag