HYRFÖRSÄKRING

När du hyr av Byggman tillkommer en försäkring på förhyrda maskiner med en premie på 4% av hyrpriset om inte annat överenskommits.

Försäkringen skyddar dig mot plötsliga och oförutsedda händelser som inbrott, brand eller vattenskador.

Som plötslig och oförutsedd skada räknas inte förslitning, förbrukning eller vårdslöshet.

Vid stöld gäller försäkringen endast om stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder

vidtagits med hänsyn till värdet av egendomen och stöldbegärligheten.

Exempel på när försäkringen ej gäller, kan bl.a. nämnas följande:

Om släpvagn eller släpvagnslift mm. Står med draganordning mot farbar väg, utan låsanordning över draget.

Om markvibrator, byggnadsställningar mm. står nära farbar väg, eller att elverk, pumpar och dylikt används utan övervakning blir stulna.

Byggman tar ut en självrisk på 4000:- + moms vid varje skadetillfälle. Gods som stulits och omständigheterna kring händelsen ska framgå i polisrapporten, som är ett villkor för försäkringen.

Vid skada ska du göra så här:

Polisanmäl stöld eller skadegörelse. Anmäl skadan till Byggman och bifoga polisanmälan vid stöld eller skadegörelse. Redogör skriftligen vad som hänt. (Som underlag för Byggman vid kontakt med försäkringsbolaget.)